Gimnastyka

Celem zajęć jest poprawa sprawności fizycznej i koordynacji dzieci. Podczas rozmaitych form aktywności mają one kontakt z wieloma bodźcami, które stymulują ich prawidłowy rozwój. Dodatkowe zabawy i gry ruchowe są doskonałą okazją do integracji z rówieśnikami.