Niezbędnik żłobkowicza

 • Chusteczki higieniczne – raz w miesiącu 1 opakowanie (wyciągane)
 • Chusteczki mokre – raz w miesiącu 1 opakowanie
 • Śliniak silikonowy – 1 sztuka
 • Ubranka na zmianę – minimum jeden zestaw
 • Woreczki na ubranka
 • Smoczki w etui
 • Obuwie na zmianę
 • Grzebień, szczotka do włosów
 • Pieluchy
 • Poszewka na kołderkę (80×120 cm) i poduszkę (35×50)
 • Szczoteczka i pasta do zębów oraz kubeczek
 • Ręczniczek
 • Smoczek, jeżeli dziecko używa
 • Kosmetyki do pielęgnacji, jeżeli używaProsimy o podpisanie powyższych rzeczy

Ważności

 1. Pierwsze dni bywają trudne, ale nie ma powodu do zmartwień, wiemy co z tym robić, niedługo będzie wbiegać do żłobka/przedszkola i z oporem będzie wychodzić

Pierwsze dni adaptacji to przede wszystkim zapoznanie się z otoczeniem, salą, dziećmi, ciociami/nauczycielami. Skupiamy się na integracji dziecka z grupą poprzez wspólne zabawy, nie brakuje również stałych elementów dnia takich jak zajęcia programowe tak aby mogło zapoznać się z planem dnia. Pamiętamy o uśmiechu, cierpliwości i budowaniu bezpiecznej atmosfery. Jest to również czas trudniejszy zarówno dla dziecka, rodzica jak i cioć. Niełatwo stwierdzić kogo bardziej ten intensywny w emocje czas dotyka.

Jak pomóc sobie i dziecku:

Krótkie pożegnanie
Co pomaga

 • Nie poganiaj dziecka
 • Pożegnaj je jeden raz
 • Rozmowę z dzieckiem przeprowadź w domu

Rytuały
Co pomaga

 • Umów się z dzieckiem na sposób pożegnania i stosuj go, np. „buziak, przytulas, piąteczka i idziesz do cioci/pani”
 • Rytuały pozwalają dziecku nabierać kontroli nad sytuacją, a rodzicom nad czasem potrzebnym na pożegnanie

Pozytywne komunikaty
Co pomaga

 • Uśmiech rodzica
 • Radosny i pewny głos
 • Miłe życzenia: „Dobrej zabawy, Miłego dnia, Baw się dobrze” – dzięki temu dziecko wie, że WitaMinki to miejsce, gdzie miło spędzi czas

Mówienie prawdy
Co pomaga

 • Szczerość ze strony rodzica
 • Dotrzymywanie obietnic, np.: „Przyjdę zaraz po twoim obiadku”, „Dzisiaj pójdziemy razem na plac zabaw”, itp.

Cierpliwość i wrażliwość
Co pomaga

 • Dużo czasu spędzanego z dzieckiem
 • Spokój rodzica, czułość i ciepłe słowa

Wejście do sali na własnych nogach
Co pomaga

 • Dziecko chodzące przyprowadzone na własnych nogach

 

Spokojnie, POMAGAMY I DORADZAMY

Bezpieczeństwo

 • Żłobek wyposażony  został w system niezbędnych zabezpieczeń ( kontakty, osłony na kaloryferach, lustra)
 • Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla naszych podopiecznych zostały pomalowane atestowanymi farbami, a użyte wykładziny  oraz dywany posiadają niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
 • Codziennie dbamy o czystość, sprzątając pomieszczenia z użyciem atestowanych środków czystości.
 • Każde dziecko posiada własne, opisane wyposażenie osobiste.
 • Wszystkie meble spełniają zasady ergonomii. Krzesełka i stoliki są dostosowane do wzrostu poszczególnych grup wiekowych oraz zgodne z Polska normą PN-EN 1729.
 • Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowania CE.
 • Pomieszczenia, w których przebywają dzieci są niedostępne dla osób z zewnątrz.
 • Posiadamy wszystkie decyzje bezpieczeństwa: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych gminy Lublin oraz wykonywane są dla bezpieczeństwa między innymi działania takie jak: regularne badania wody zimnej i ciepłej, przeprowadzanie przeglądu i pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej i hydrantu zgodnie z normą, sprawdzanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przegląd techniczny gaśnic, testy oświetlenia ewakuacyjnego, okresowe kontrole przewodów kominowych, przeglądy wentylacji nawiewno – wywiewnej.

Monitoring

Podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz.740)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz.926 z 2002 r. z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)
  Wszystkie osoby wchodzące do żłobka muszą mieć świadomość, że obiekt jest monitorowany przez system kamer o czym informują stosowne oznaczenia wraz z poinformowaniem o systemie przez pracownika żłobka. Tym samym wyrażają zgodę na rejestrację. Zostaje zachowana zasada adekwatności, która przewiduje, że zapis z kamer monitoringu obejmuje jedynie te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonego z celu.

Cel monitoringu

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci, pracowników oraz osób przebywających w żłobku i przedszkolu.
 3. Ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenie mienia, kradzieże, itp.).
 4. Ograniczenie dostępu do żłobka osób nieuprawnionych i niepożądanych.
 5. Pomoc w wyjaśnianiu sytuacji konfliktowych .
 6. Podniesienie jakości świadczonych przez żłobek usług oraz zapewnienie podopiecznym żłobka opieki na najwyższym poziomie.

Zakres i sposób monitoringu

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci, pracowników oraz osób przebywających w żłobku i przedszkolu.
 3. Ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenie mienia, kradzieże, itp.).
 4. Ograniczenie dostępu do żłobka osób nieuprawnionych i niepożądanych.
 5. Pomoc w wyjaśnianiu sytuacji konfliktowych .
 6. Podniesienie jakości świadczonych przez żłobek usług oraz zapewnienie podopiecznym żłobka opieki na najwyższym poziomie.

Zasady korzystania z zapisu systemu monitoringu

 1. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony tylko rodzicom/prawnym opiekunom dzieci przebywających w żłobku lub pracownikom w szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę osoby wnioskującej.
 2. Odtworzenie nagrania wymaga zgody dyrektora żłobka.
 3. Odtwarzanie odbywa się jedynie w obecności dyrektora żłobka lub osobę upoważnioną oraz osobę wnioskującą.
 4. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w razie ich ujawnienia.

Kopiowania  i Czas przechowywania zapisu z monitoringu

 1. Dane udostępnia/kopiuje się tylko uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych.
 2. Czas przechowywania danych uzależniony jest od pojemności dysku jednak:
 3. nie dłużej niż 7 dni,
 4. gdy dane staną się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 5. nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej – do zakończenia odpowiednich postępowań.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje Prezes organu prowadzącego tj. Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” Jarosław Martyniuk. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.