Plan zajęć żłobek

Ramowy rozkład dnia

jest elastyczny i na bieżąco dostosowany do grup i indywidualnych potrzeb dzieci.
Godziny Rozkład dnia
6.30-8.20 Schodzenie się i powitanie dzieci, zabawy swobodne, śpiewanie piosenek, integrowanie się z grupą. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Czynności porządkowo-organizacyjne.
8.20-8.30 Czynności higieniczne z elementami samoobsługi.
8.30-9.00 I Śniadanie.
9.00-9.15 Czynności higieniczne, nocnikowanie.
9.15-10.15 Zajęcia planowane według planu pracy dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczego.
10.15-11.15 Realizacja zadań edukacyjnych według określonych treści programowych ukierunkowane na stymulację rozwoju dzieci we wszystkich jej aspektach przez zabawy m.in.: tematyczne, umuzykalniające, twórcze, konstrukcyjne, manipulacyjne, ruchowe. Tematyka zajęć nawiązuje do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających świąt i innych sytuacji okolicznościowych, jak również spacery na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, badawcze. Wykonywanie czynności samoobsługowych: nauka ubierania się, zapinania guzików itp.
11.15-11.30 Czynności porządkowo-organizacyjne oraz higieniczne  z elementami samoobsługi przed obiadem.
11.30-12.00 Obiad.
12.00-14.00 Przygotowanie do leżakowania, słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, wyciszenie się dzieci, sen.
14.00-14.10 Czynności higieniczne, nocnikowanie.
14.10-15:10 Zajęcia planowane.
15.10-15.30 Podwieczorek.
15.30-17.00 Zabawy taneczne, rozwijanie aktywności ruchowej poprzez pląsy, zabawy stolikowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, koordynacyjne, czytanie książek.
17.00-17.30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Odbieranie dzieci ze żłobka, przekazywanie podstawowych informacji Rodzicom / Opiekunom Prawnym.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Język angielski

Fotograficzne

Plastyczne
Język angielski

Fotograficzne
Język angielski

Fotograficzne

Kulinarne
Język angielski

Fotograficzne

Plastyczne
Język angielski

Fotograficzne

Gimnastyka
Kulinarne

Poniedziałek

 • Język angielski
  08:45 - 09:30
 • Fotograficzne
  09:30 - 10:15
 • Plastyczne
  10:15 - 11:00
 • Kulinarne
  11:00 - 11:45

Wtorek

 • Język angielski
  08:45 - 09:30
 • Fotograficzne
  09:30 - 10:15

Środa

 • Język angielski
  08:45 - 09:30
 • Fotograficzne
  09:30 - 10:15
 • Kulinarne
  10:15 - 11:00

Czwartek

 • Język angielski
  08:45 - 09:30
 • Fotograficzne
  09:30 - 10:15
 • Plastyczne
  10:15 - 11:00

Piątek

 • Język angielski
  08:45 - 09:30
 • Fotograficzne
  09:30 - 10:15
 • Gimnastyka
  10:15 - 11:00
No events available!