Zapisy

Wspieramy kreatywność i stwarzamy warunki do rozwoju potencjału dziecka w przyjaźni i bezpiecznej atmosferze.

Opłaty / Przedszkole

Kwota czesnego w Przedszkolu na rok 2024 wynosi 500,00 zł
Wpisowe 350,00 zł jest opłatą jednorazową,  gwarantuje miejsce w naszej placówce.

Co roku we wrześniu oraz przy zapisie dziecka w ciągu roku pobierana jest opłata na wyprawkę plastyczną w kwocie 200,00 zł na cały rok.

Stawka dzienna za wyżywienie w przedszkolu wynosi 14,00 zł.