Rytmika

Głównym celem zajęć umuzykalniających jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci, przygotowujący do nauki poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Bazą pracy z dziećmi podczas zajęć rytmiki jest piosenka, w większości na niej oparte są zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe.