Ciocia Dorotka

Technik żywienia zbiorowego; to stróż jedzonka i wszystkich mam.
Tupnie, przypomni, zażartuje i z pewnością dopilnuje, pierwsza powita, uśmiechem obdarzy.
Swoje obowiązki wykonuje z należytą sumiennością i starannością.

Ciocia Dorotka