Ciocia Patrycja

Dyrektor, psycholog, pedagog, terapeuta, zajmuje się organizacyjną i administracyjną częścią WitaMinek, czuwa nad płynnym działaniem wszystkich części układanki i rozwojem dzieci zarówno fizycznym, poznawczym jak i emocjonalno – społecznym.

Ciocia Patrycja